VIŠESMJERNI DIFUZOR

Višesmjerni difuzor

Naziv proizvoda:

VIŠESMJERNI DIFUZOR

Opis proizvoda:

Difuzori zraka sa zakrivljenim lopaticama s 1, 2, 3 ili 4 smjera izbacivanja.

KONSTRUKCIJA: Anodizirani aluminij.

UPOTREBA: Za stropnu ugradnju i za dovod zraka.

Visina ugradnje: 2,4 – 3,2 m.

FIKSIRANJE: Učvršćivanje čeonim vijcima ili kopčama.

DODATNA OPREMA:

  • Plenum od pocinčanog čelika, standardni ili izolirani, sa ili bez ploče za izjednačavanje.
  • Kalibracijska zaklopka od pocinčanog čelika i lamela suprotnog kretanja.