USISNI VENTILI

Usisni ventil

Naziv proizvoda:

USISNI VENTILI

Opis proizvoda:

Usisni ventili za ispuštanje zraka mogu se ugraditi u strop, na zid, ili izravno na ventilacijski kanal pomoću namjenskog montažnog okvira. Omogućuju glatko podešavanje brzine protoka zraka ispušnih rotacijom diska za zatvaranje u sredini. 

Brzina protoka zraka ovisi o omjeru otvaranja, tj. udaljenosti između udaljenosti zatvaranja diska i okruglog okvira, i postavlja se protumaticom. Pažljivo dizajnirana geometrija ventila jamči nisku vrijednost razina buke kao i brza i jednostavna instalacija.