REC PRO 80R

Rec pro 80 r komercijalni rekuperatori topline

Naziv proizvoda:

REC PRO 80R

Opis proizvoda:

Jedinice za rekuperaciju topline serije REC PRO 80 R dizajnirane su tako da odgovaraju potrebama opremanja zgrada ventilacijskim sustavima koji mogu kombinirati nisku potrošnju energije, visoke aeruličke performanse i visoku kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru.

Lako se mogu integrirati s konvencionalnim sustavima grijanja i klimatizacije, a njihova konstrukcija je optimizirana od 5.700 do max 23.500 m3/h.