DA-T

Da-t industrijski ventilator

Naziv proizvoda:

DA-T

Opis proizvoda:

Ventilatori serije DA-T prikladni su u postrojenjima za ventilaciju i klimatizaciju, filtriranje i grijanje. Mogu podnijeti samo čisti zrak s temperaturnim rasponom od -20°C do +80°C, a za rad im je potrebna zaštitna.

Ventilatori se moraju koristiti u granicama prikazanim u odgovarajućoj tablici. Mogu podnijeti samo čisti zrak do maksimalne temperature od 80°C, a za rad im je potrebna zaštitna konstrukcija(plenum). Ventilatori se moraju koristiti u granicama prikazanim u odgovarajućoj tablici.