CC-JCS

Cc-jcs industrijski ventilator

Naziv proizvoda:

CC-JCS

Opis proizvoda:

Kompaktni centrifugalni indukcijski ventilatori dizajnirani za uklanjanje onečišćenog zraka (CO, hladne pare) na parkiralištima.

Zahvaljujući iznimno kompaktnim veličinama mogu se jednostavno ugraditi u garaže s važnim ograničenjima visine.

Serija je prikladna za kontinuirani rad u temperaturnom rasponu od -20°C do +50°C.

Dostupna su dva modela: AC ili EC motori.